Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

168.000 euro extra via OCMW’s naar kwetsbare gezinnen

168.000 euro extra via OCMW’s naar kwetsbare gezinnen

Nieuws
03/04/2020

Dat is beslist in de ministerraad vorige vrijdag. In totaal gaat het om 168.000 euro  die verdeeld zal worden onder alle West-Vlaamse gemeentes en dat volgens het aantal leefloners en het aantal inwoners met een verhoogde tegemoetkoming, … . Bedoeling is dat OCMW’s hiermee basisproducten zoals voeding en/of hygiënische producten kunnen aankopen om te verdelen onder de meest kwetsbare gezinnen. Bij gemeenten waar voedselbanken voldoende voeding hebben, kan er ook ander nuttig materiaal aangekocht worden ter ondersteuning van de thuissituatie zoals vb: kleurpotloden, spelmateriaal, ingezamelde laptops etc .

“Ik pleit ervoor dat het OCMW de producten aankoopt bij de lokale handelaars in eigen Stad of Streek. Zo steunen we de kwetsbare gezinnen maar ook onze lokale handelaars en via de korte keten ook onze lokale producenten van fruit en groenten.”, aldus Bercy Slegers.

De grootste bedragen gaan naar Oostende (25.000), Brugge (15.000), Kortrijk (17.000) Roeselare (14.000) en Menen (6.000).

Auteurs: