Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

België beschermt natuurgebied maximaal bij bouw windmolens

België beschermt natuurgebied maximaal bij bouw windmolens

Nieuws
22/03/2022

Op zee staan nu al bijna 400 windturbines, maar in de komende 10 jaar wordt ook de Prinses Elisabethzone voor De Panne ontwikkeld. Minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne wil nu al weten wat de impact zal zijn op het zeemilieu. "In Gent onderzoekt men de effecten van elektromagnetische velden. Dus als de kabels gelegd worden wil men weten wat de impact is op de natuur, op de fauna en flora, onder meer op de hondshaai en op de inktvissen die daar leven. Op die manier zal men bepalen hoe en waar de kabels kunnen en mogen worden gelegd."

In een gespecialiseerd labo meten onderzoekers de effecten van straling van kabels op de ontwikkeling van eikapsels van vissen die in het natuurgebied leven. Robin Brabant, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: "Heel specifiek gaan we kijken naar eitjes van haaien en inktvissen en naar heel jonge stadia van de Europese kreeft. Dat zijn eigenlijk de soorten van wie we verwachten dat ze terug zullen komen."

25 natuurstudies

Eens een windpark gebouwd is, ontstaat er een nieuw ecologisch systeem. Vooral omdat er niet meer gevist wordt in het gebied. Het ligt er ook vol met kabels. Wat de impact van de straling is, weet men nauwelijks. Robin Brabant, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: "We doen in totaal 25 van die natuurstudies. Eens dat alles duidelijk is, gaan we het windmolenpark in concessie geven aan kandidaat-bedrijven."

Ons land is koploper in de bouw van grote windturbineparken op zee en wil de energieopbrengst straks maximaliseren. De toekomstige turbines zullen tot 300 meter hoog zijn.

Auteurs: