Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Havens Zeebrugge en Antwerpen gaan mogelijk fuseren

Havens Zeebrugge en Antwerpen gaan mogelijk fuseren

Nieuws
18/10/2019

Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge constructieve gesprekken met het oog op intensievere samenwerking. Deze gesprekken leiden tot een onderzoek van consultancybureau Deloitte en Laga.

Bevindingen

Het onderzoeksrapport stelt dat lopende samenwerkingen tussen beide havens weinig impact hebben omwille van bestaande concurrentie, een te beperkte scope en weinig engagement. Beide havens zijn echter in hoge mate complementair en delen dezelfde externe uitdagingen. Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, maakt beide havens robuuster op bestaande domeinen, verankert werkgelegenheid en versterkt de rol in de regio en bij uitbreiding internationaal. Verregaande samenwerking laat daarenboven toe sneller en beter in te spelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering. Ook het cliënteel van beide havens staat positief ten opzichte van verregaande samenwerking. Deloitte concludeert dat samenwerking enkel win-win oplevert voor beide havens indien ingezet wordt op verregaande integratie tussen beide havenbesturen. De bestuursmodellen van een holding of fusie werden daarom als enige weerhouden.

Opstart van onderhandelingen Port of Zeebrugge en Port of Antwerp staan positief tegenover de bevindingen van het onderzoeksrapport en beide havenbesturen tonen bereidheid om onderhandelingen met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie formeel op te starten. Verwachting is dat het gehele traject een doorlooptijd van 2 jaar zal kennen.

Haven van A tot Z

Dirk De fauw, voorzitter van de raad van bestuur van de haven van Zeebrugge: “Wij zijn al enige tijd in gesprek met de haven van Antwerpen om te kijken hoe wij nauwer kunnen samenwerken met doel om elkaars havenplatformen te versterken. De ambitie van beide havenbesturen is om een ‘MAIN PORT VAN A tot Z’ te vormen die ‘toekomstproof’ is. Op basis van het groeiende vertrouwen en de positieve bevindingen van het onderzoeksrapport, starten we de formele gesprekken met onze collega’s uit de Antwerpse haven op.”

Auteurs: 

Ontvang nu pushberichten met West-Vlaams nieuws rechtstreeks in je Facebook inbox