Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Kappaertsite in Zwevegem wordt onderwijscampus

Kappaertsite in Zwevegem wordt onderwijscampus

Nieuws
15/07/2020

Na een heuse zoektocht om de vernieuwing van de infrastructuur voor de kunstacademie betaalbaar te houden voor het gemeentebestuur werd er een combinatie gezocht met dagonderwijs. Hierdoor kwam de Kappaertsite als onderwijssite steeds meer in beeld als de beste locatie.

"Meest haalbare piste"

“De site op de Kappaert blijkt de meest haalbare piste te zijn. Er is voldoende ruimte, er zijn al veel bestaande schoolgebouwen aanwezig en het grootste deel van de aanwezige gebouwen is eigendom van de gemeente. Ook niet onbelangrijk is dat er reeds een subsidieaanvraag lopende is bij Agion voor de vernieuwing van de Klim-Op waaraan we de rest kunnen koppelen.”, zegt onderwijsschepen Isabelle Degezelle.

Omwille van een brede schoolwerking kiezen we ervoor om de gebouwen zo veel mogelijk te gebruiken door combinatie van het deeltijds kunstonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs van de Klim-Op en ook de vakantiewerking. Hierdoor zal er een polyvalente turnzaal en refter in het dossier opgenomen worden. Op die manier kan er een optimale werking van zowel het onderwijs als de vakantiewerking uitgebouwd worden. Binnen de meerjarenplanning werd we 6 miljoen voorzien voor de kunstacademie en 2 miljoen voor de centralisatie van de vakantiewerking. Door beide dossiers te combineren proberen we zoveel mogelijk noden op te lossen met zo min mogelijk middelen.

"Veilige, groene schoolcampus"

Om alles degelijk en ruimtelijk aanvaardbaar te kunnen organiseren zal het voetbalveld voor de realisatie van de nieuwbouw deels worden ingenomen. “Uit een studie blijkt het noodzakelijk te zijn een deel van het veld in te nemen. Het ander deel, nog een vrij aanzienlijk stuk, zal aangelegd worden als groenzone, zodat we een veilige groene schoolcampus creëren.”

Het veld wordt nu vooral gebruikt door 4 ploegen van het bedrijfsvoetbal die elk 1 weekend in de maand gebruik maken van deze locatie. Zij kunnen terecht op het voetbalveld in Zwevegem-Knokke nadat Zwevegem Sport heel wat van de jeugdwerking concentreerde in het centrum van de gemeente. Collega schepen van sport Raf Deprez heeft hiervoor het voetbaloverleg opgestart.

We willen inzetten op efficiënt gebruik van bestaande gebouwen, deelgebruik en ontharding.  Op de site is er veel asfalt die we willen herinrichten door ontharding en vergroening. “Ik ben ervan overtuigd dat het ganse project een grote meerwaarde voor de volledige omgeving zal betekenen.”

In de gemeenteraad van maandagavond werd beslist om in te stappen op de open oproep van Vlaamse Bouwmeester van dit najaar waardoor het administratieve dossier sneller zou kunnen verlopen en de kwaliteit van het project ongetwijfeld zal bevorderen. 

Ondertussen werken we verder aan de mobiliteit zodat de campus fiets- en voetgangersvriendelijk kan ingericht worden. Als goede huisvader/huismoeder zoeken we om zo optimaal mogelijk de Zwevegemse middelen te benutten door combinatie met subsidies van mogelijk 5 miljoen euro. 

Auteurs: 
Redactie