Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Leerprestaties sterk gedaald bij leerlingen die in beroepsonderwijs starten

Leerprestaties sterk gedaald bij leerlingen die in beroepsonderwijs starten

Nieuws
17/06/2022

In september hebben de West-Vlaamse CLB’s een onderzoek gevoerd bij 700 leerlingen uit 1B, het vroegere beroepsonderwijs. Wie start in 1B heeft doorgaans geen getuigschrift Basisonderwijs en "had het in de (buitengewone) lagere school niet makkelijk", klinkt het in een persbericht.

Niet zwakbegaafd

Uit het onderzoek blijkt dat de leerprestaties van die leerlingen de voorbije acht jaar sterk gedaald zijn. "Leerlingen uit 1B zijn niet zwakbegaafd, maar sommigen hebben wel grote leerachterstanden", zeggen de CLB's.

Vooral op vlak van spellen en de tafels scoren de jongeren slechter. Toegepaste wiskunde houdt behoorlijk stand. Een op de zeven leest op het niveau van eind het tweede leerjaar of lager. "Dat is beneden de drempel van de geletterdheid. Gelukkig merken we dat alle leerlingen na 1B nog vooruitgang maken in 2B."

"Oorzaak niet per se corona"

De vraag is of corona daar een rol heeft ingespeeld. "We betwijfelen dit sterk. Dit jaar onderzoeken we in Ieper precies de helft van alle leerlingen uit 1A. Daaruit blijkt dat zij nog even goed lezen als hun leeftijdsgenoten van acht jaar geleden."

De CLB's zoeken de oorzaak vooral in het verdwijnen van het type 8 buitengewoon lager onderwijs door het M-decreet, waardoor kinderen met zorgvragen in eerste instantie binnen het reguliere onderwijs werden geïntegreerd. Kinderen uit type 8 kunnen omschreven worden als kinderen met spraak-, taal- of leermoeilijkheden. "Leerlingen met een lees- of rekenstoornis starten nu met grotere leerachterstand in 1B. We roepen op om deze groep te blijven stimuleren op die basisvaardigheden."

Auteurs: 
Kjenta Vangampelaere