Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Moleneiland Harelbeke wordt groene long

Moleneiland Harelbeke wordt groene long

Nieuws
22/09/2022

De tip van het Moleneiland, natuurgebied volgens het gewestplan, werd al ingericht met een vispassage, ingezaaid met stroomdalflora en beplant met bomen die in het historische Leielandschap thuishoren. De bedrijfsgebouwen op het resterende deel van het eiland (uitgezonderd één gebouw met erfgoedwaarde) zijn gesloopt en de sluis is gebouwd. 

Eerder werd immers in een samenwerkingsovereenkomst overeengekomen om het afwaartse deel van het eiland als natuur- en parkgebied in te richten en de Bloemmolens en omgeving te herbestemmen tot woongebied.

De visie wrdt nu bijgesteld. In het niet-gefinaliseerde ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Moleneiland werd duidelijk dat het gebied niet langer volledig geschikt is als woongebied. De stad wil in uitvoering van het beleidsplan open ruimtes behouden én hield maximaal rekening met de opmerkingen van inwoners die uit de participatie van het RUP voortkwamen.

“Daarom sturen we nu meer en meer richting een invulling als stedelijke open ruimte met tal van mogelijkheden voor natuur, recreatie, en ecologie. Enkel het Bloemmolengebouw krijgt een woonbestemming in plaats van de hele omgeving van het Moleneiland. We zijn ervan overtuigd dat we met deze plannen tegemoet komen aan de wensen van de buurtbewoners en zien dit stuk natuurlijk en recreatief groen met woonbestemming als een goede aanvulling op het reeds aanwezige aanbod in Harelbeke” zegt een tevreden schepen David Vandekerckhove.

Auteurs: 
Redactie