Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Negatief advies voor Top Mix in achterhaven Zeebrugge

Negatief advies voor Top Mix in achterhaven Zeebrugge

Nieuws
19/10/2020

De firma vroeg een omgevingsvergunning aan voor een nieuwe vestiging in de achterhaven, op 700m van Dudzele. Het afvalverwerkend bedrijf wil op die locatie gronden, bouw- en sloopafval, zeefzand en puingranulaten opslaan en behandelen om nadien terug in te zetten als bodem, bouwstof of grondstof.

Natuurgebied

“De beoogde site ligt echter op slechts 700 meter van Dudzele en naast gebieden die een bijzondere natuurwaarde hebben. De industriële activiteiten die het bedrijf uitvoert zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor de omliggende natuurgebieden en de beschermde habitats die er gesitueerd zijn”, zegt schepen Franky Demon. Zowel trekvogels, zoals steltlopers, en zangvogels maken gretig gebruik van deze brakke plassen en in het voorjaar worden er ook weidevogels aangetroffen. “Met een vestiging van Top Mix zou een vrij groot verbindend gebied verdwijnen en zal er hinder ontstaan door o.a. geluid, stof,… Dat zorgt ervoor dat de impact niet beperkt blijft tot enkel het vernietigen van vegetaties”, geeft Demon aan. Tot op vandaag bleef dit gedeelte van de achterhaven onaangeroerd en verbindt het verschillende gebieden met hoge natuurwaarden. Daarnaast is dit gebied ook een buffer met de A11 ten voordele van de Dudzeelse Polder. De zone mildert de nieuwe infrastructuur van de A11 die de haven al fysiek dichter brengt bij het woonweefsel van Dudzele. “Een bijkomende verstoring onder de vorm van geluidstoename, verkeer, stofhinder en andere uitstoten is onaanvaardbaar. De installatie zou immers dicht bij de woonkern van Dudzele liggen wat de mogelijke hinder voor de inwoners van Dudzele alleen maar verhoogt. Ook het aantal transportbewegingen zal omwille van het hoge aantal (gemiddeld 143 per dag) voor onaanvaardbare hinder zorgen”, besluit Demon.

Lees ook:

Auteurs: 
Redactie