Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Negatief advies voor windmolens in Sint-Jan

Negatief advies voor windmolens in Sint-Jan

Nieuws
26/10/2020

De stad luisterde naar initiatiefnemer Aspiravi, naar de stedelijke milieudienst, de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) en naar het actiecomité ‘Frontwind St.-Jan’. Volgens de stad is dit geen eenduidig positief verhaal. De impact van de slagschaduw van windmolens met een tophoogte van 200 meter reikt ver en dergelijke molens - die op het vasteland vooralsnog hoogst ongebruikelijk zijn - zijn visueel erg dominant.

"Laat ons ook niet vergeten dat de stad de komende decennia hard wil inzetten op de beleving van het authentieke landschap. Daarnaast vormen twee turbines geen cluster en is de projectzone vermoedelijk niet energetisch geoptimaliseerd. Maar bovenal wenst de stad trouw te blijven aan de eigen principes die werden opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 04.11.2019 met name dat elk windmolenproject slechts kans heeft op slagen indien de initiatiefnemers voluit gaan voor burgerparticipatie om een stevig draagvlak te creëren, zo mogelijk gekoppeld aan een burgercoöperatie zodat omwonenden rechtstreeks kunnen participeren in hernieuwbare energie, " zegt Schepen Philip Bolle, bevoegd voor omgevingsvergunningen.

"De 662 bezwaarschriften maken duidelijk dat de initiatiefnemers de scepsis van de buurtbewoners niet hebben kunnen wegnemen en het geforceerde, te korte traject is hiervan mogelijk de oorzaak. Het bestuur zal het project na uitgebreide afweging dan ook ongunstig adviseren bij de provincie. Hoe je het ook draait of keert, in dit dossier lijkt kiezen altijd verliezen. Het is maar welke invalhoek je kiest: de ecologische, de economische, de landschappelijke of de opportunistische. De introductie van nieuwe technologieën gaat altijd gepaard met keuzes maken. Maar laat ons bovenal niet vergeten dat in dit verhaal de buurtbewoners een belangrijke stem hebben. Het was kiezen tussen ‘Ja, maar..’ en ‘Neen, want…’. Op dit ogenblijk zijn de voorwaarden voor een onvoorwaardelijk ‘Ja’ niet vervuld.”

Bekijk ook

Auteurs: