Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuw federaal actieplan tegen zwerfvuil op zee

Nieuw federaal actieplan tegen zwerfvuil op zee

Nieuws
26/07/2022

Met dit federaal actieplan moeten we erin slagen om de toename van zwerfvuil terug te dringen", zegt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dinsdag. Zwerfvuil, vooral plastic, vormt een bedreiging voor de biodiversiteit in onze oceanen. België heeft amper 67 kilometer kust, maar op onze stranden zijn er gemiddeld wel 137 stukken per honderd meter vloedlijn te vinden. Dat is ver boven de grens van twintig per honderd meter die Europa hanteert. In het Belgische deel van de Noordzee liggen er gemiddeld 3.875 stukken drijvend zwerfvuil per vierkante kilometer.

In 2017 werd een eerste federaal actieplan marien zwerfvuil opgesteld. Maar uit een evaluatie in 2021 bleek dat extra maatregelen nodig zijn. Minister Van Quickenborne en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) werkten daarom samen met de FOD Volksgezondheid extra acties uit, in overleg met belanghebbenden. Het plan loopt van september 2022 tot december 2027 en kan nog aangevuld worden.

25 acties

Het plan bevat 25 acties. Zo wordt ingegrepen tegen verloren geraakt vistuig, die een gevaar vormen voor zeedieren die erdoor gewond raken of erin verstrengeld. Het plan zet daarbij onder meer in op de inzameling en recyclage van oud vistuig. "Daarnaast wordt voorzien in de afbouw van het gebruik van producten die aanleiding geven tot mariene vervuiling. Het kijkt ook naar maatregelen tegen vermijdbare eenmalige producten die via zwerfvuil op het land uiteindelijk in zee belanden. Daartoe worden zowel regelgevende als sensibiliserende maatregelen voorzien", klinkt het.

 Minister Khattabi wijt het zwerfvuil in zee aan een wegwerpcultuur en zegt dat het probleem dus "vermijdbaar" is. "Wereldwijd groeit het besef dat onze zeeën en oceanen cruciaal zijn voor het leven op onze planeet. Ik ben dan ook blij dat dit plan niet alleen gericht is op herstel, maar ook op het voorkomen van vervuiling", zegt Khattabi in het persbericht.

Auteurs: 
Belga