Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Opdeling regio's: "Onhandig & duur compromis"

Opdeling regio's: "Onhandig & duur compromis"

Nieuws
04/02/2021

"De Vlaamse burgemeesters willen de plannen van minister Bart Somers om Vlaanderen op te delen in dertien regio's bijsturen", schrijft De Standaard. "Niet het minst in de regio van Somers zelf. De Vlaamse regering kondigde bij haar aantreden aan dat ze aanstuurde op 'regio's': clusters van gemeenten die voor samenwerking op elkaar zijn aangewezen, in de plaats van het ondoorgrondelijke kluwen van intercommunales.

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) legde een sneuvelkaart op tafel met dertien regio's, waarover de burgemeesters zich mochten uitspreken. Maar bij velen van hen is de animo beperkt."

"Regio = provincie"

"In West-Vlaanderen is naar schatting twee derde van de burgemeesters er voorstander van om de regio te laten samenvallen met de provincie", schrijft de krant. "In Limburg was dat al het geval en verandert er niets, ook niet aan de bestuurlijke verrommeling, en lijkt de steun groter. Nogal wat burgemeesters vinden dat ze aan de verkeerde kant van de grens zijn beland."

"Er leeft nogal wat achterdocht bij de burgemeesters over de uiteindelijke bedoeling. Een aantal beschouwt de oefening als 'overbodig en strijdig met de lokale autonomie', ook al is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten voorstander van de hervorming. Ze zien de regio's als een politiek opstapje om de provincies af te schaffen of om de fusie van gemeenten door te drukken."

"Vlamingen lopen verloren"

Daar waarschuwt ook Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) voor. ''Een onhandig en duur compromis tussen regeringspartijen die voorstander zijn van provincies en anderen die ze willen afschaffen. Als de regering dit niet beter aanpakt, worden de regio's de bestuurslaag te veel, waar Vlamingen in verloren lopen."

De Vlaamse regering hakt eind deze maand de knoop over de regio's door.

BEKIJK OOK:

Auteurs: 
Redactie