Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie liep subsidies mis door personeelswissels

Provincie liep subsidies mis door personeelswissels

Nieuws
20/09/2019

Kort voor de zomer bleek bij het Rekenhof dat de provincie West-Vlaanderen subsidies was mislopen, geld dat zou moeten gaan naar belangrijke restauratiewerken, zoal van het Groot-Seminarie, het Bisschopshuis en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Alles samen goed voor 1,1 miljoen euro. De aanvragen werden ingediend in de periode 2008-2009, maar de pv's van de oplevering van de werken zijn niet binnen de termijn opgediend. "Dat is geen opzet," zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. "Wel het onzorgvuldig opvolgen van de dossiers – in de plaats van Vlaamse subsidies zijn provinciale subsidies gebruikt."

Intern onderzoek

De provinciegriffier heeft de zaak nu onderzocht, onder meer naar de interne werking bij de betrokken diensten rond het aanvragen van subsidies voor erfgoedgerelateerde dossiers. Dar zijn de voorbije tijd veel personeelswissels gebeurd. Alle diensthoofden zijn nu aangemaand om zelf nog controles uit te voeren op lopende subsidieaanvragen.

Oppositiepartij N-VA ziet in de zaak een duidelijke  vertrouwensbreuk tussen de provinciale administratie en de politiek, zegt Wim Aernoudt. "Wij vinden het frappant dat de deputatie daar pas akte van heeft genomen nadat het Rekenhof in juni 2019 een brief stuurde. Volgens de uitleg van de deputatie waren ze vooraf niet op de hoogte. Nochtans blijkt dat er toen al maanden overleg aan de gang was tussen de provinciale administratie en deputatie."

Sinds een paar jaar stuurt de Vlaams dienst Onroerend Erfgoed, als bijkomende controle, ook herinneringsberichten betreffende openstaande dossiers. Daardoor verkleint de kans dat er in de toekomst nog subsidies worden mislopen. N-VA zal op de provincieraad van volgende week donderdag een bijkomend extern onderzoek vragen, naast de eigen audit die al door de griffier gebeurde.

Lees ook: