Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Record aantal vogels geringd in het Zwin Natuur Park

Record aantal vogels geringd in het Zwin Natuur Park

Nieuws
19/11/2020

Het overgrote deel waren vogels die voor het eerst een ring om de poot kregen. Een klein deel waren hervangsten: vogels die eerder al geringd waren, in het Zwin of elders.

Trekvogels

Het merendeel van de geringde vogels waren trekvogels die kort halt hielden in het Zwin. De vogeltrek wordt in belangrijke mate gestuurd door weersomstandigheden. Subtiele verschillen in het weer hier bij ons, maar ook de gebieden waar de trekvogels vandaan komen, kunnen voor wisselende aantallen van jaar tot jaar zorgen.

52 verschillende soorten

In totaal kregen 52 verschillende soorten een ring om de poot. De top drie van meest geringde soorten bestond uit de zwartkop, de goudhaan en de roodborst.

Daarnaast werden ook heel wat opmerkelijke vogelsoorten geringd. Het meest in het oog springend waren een roodkeelnachtegaal en een witkeelgors. Twee superzeldzaamheden, die op de koop toe ook nog op dezelfde dag werden geringd! Voor beide soorten was het pas het tweede geval ooit in België. Daarnaast waren er nog heel wat andere opvallende soorten en/of aantallen: 55 waterrallen, een bokje, een ransuil, 6 ijsvogels, 4 draaihalzen, een boomvalk, 97 Cetti’s zangers, 3 Siberische tjiftjaffen, 28 bladkoningen, een grote karekiet, 4 sperwergrasmussen, 298 vuurgoudhanen, 2 bonte vliegenvangers, 7 nachtegalen, 15 gekraagde roodstaarten en een kleine barmsijs.

Wetenschappelijk onderzoek

Het vogelringwerk past in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Veel kennis over vogels is dankzij dit type van onderzoek verkregen. Het ringen van vogels wordt in België gecoördineerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. In het Zwin worden al sinds 1927 vogels geringd, in nauwe samenwerking met het voormelde Instituut. Het huidige ringwerk sluit aan bij een lange historische traditie.

Auteurs: 
Redactie