Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

'Samen slim zijn'

'Samen slim zijn'

Nieuws
02/06/2020

Dit doen ze al met windmolenparken, zonneparken en energie uit biomassa. Veel van die duurzame energie, die opgewekt wordt door bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen, gaat verloren. Wat als de EU deze energie nu eens efficiënt kan verdelen onder bedrijven zodat er geen energie verloren gaat? ‘Smart Energy Link’ onderzoekt hoe verdere verspilling kan worden voorkomen.

“Het doel van het project is om samen met verschillende bedrijven efficiënt energie op te wekken, te verdelen en analyseren.”

Al jaren steken de overheden van verschillende landen de koppen bij elkaar om herbruikbare energie op een zo efficiënt mogelijke manier op te wekken en te verdelen. Vlaanderen en Nederland slaan in een nieuw interregproject - een project tussen verschillende regio’s - de handen in elkaar om een oplossing te zoeken voor dit probleem. Met de steun van de Europese Unie lanceerde de interregionale samenwerking ‘Smart Energy Link’. “De bedoeling van het project is om op bedrijventerreinen op een slimme manier om te gaan met energiestromen. “We willen meer hernieuwbare energie produceren en die goed verdelen over de deelnemende bedrijven in die industriegebieden”, vertelt Natascha Janssens, projectbegeleider bij POM West-Vlaanderen.

Energiegemeenschap

“De slagzin van het project is ‘samen slim zijn”, zegt Natascha Janssens. “We verwachten van de deelnemende bedrijven dat ze zich flexibel opstellen in hun energieverbruik om dat in dezelfde lijn te brengen als het aanbod dat we kunnen bieden met het project. We kunnen het dus eigenlijk een klein ‘energiegemeenschapsconcept’ noemen. Het doel van het project is om samen met verschillende bedrijven efficiënt energie op te wekken, te verdelen en analyseren”.

Bart van Gijsele van Febecoop, het bedrijf dat meewerkt aan het uitstippelen van het ‘Local Energy Network’ meent dat het project een beloftevolle toekomst heeft: “Het mooie aan het project is dat de deelnemende bedrijven niet meedoen uit eigen profijt. Je zou kunnen zeggen dat ze meedoen om minder te moeten betalen als de energiefactuur binnenkomt of om hun reputatie op te blinken, maar dat is helemaal niet zo. We merken een oprechte interesse bij alle deelnemers. Er is echt een drang om samen te gaan zoeken naar de meest efficiënte manieren om dit project te doen slagen.”

‘Smart Energy Link’ werkt op kleine schaal. Momenteel werkt de POM West-Vlaanderen met een demosite op een bedrijventerrein in West-Vlaanderen. De Europese Unie investeert ruim drie en een half miljoen euro in dit project. “We hebben een case lopen op het bedrijventerrein Plassendale in Oostende waar we inzetten op extra zonne-energie en windturbines. Die gaan energie opwekken die wordt opgeslagen. Dan kijken we om die opgeslagen energie efficiënt te verdelen onder de bedrijven van Plassendale. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om die energie verder uit te wisselen tussen de verschillende bedrijven in het bedrijvenpark”, zegt Janssens

Speerpunt van dit project is dus energietrading tussen verschillende spelers in bedrijventerreinen. De verdeling moet de projectleiders helpen om lokaal energie te kunnen uitwisselen zonder dat er veel energie verloren gaat. “We willen uiteindelijk een basismodel opstellen om dat dan toe te passen in grotere gebieden om zo op grote schaal veel energie te sparen en efficiënt te gebruiken. Daarbij hopen we op flexibiliteit van de deelnemende bedrijven doordat ze zich aanpassen aan de energie die het project te bieden heeft. Zo kunnen we alle energieverbruiken analyseren.”