Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Slachthuis neemt extra maatregelen tegen dierenleed

Slachthuis neemt extra maatregelen tegen dierenleed

Nieuws
25/03/2017

Het slachthuis stelt vast dat de toon van de actoren in het publieke debat op dit moment ver weg staat van alle realiteit. "Op dit moment wordt het slachthuis gegijzeld door een stemmingmakerij en liggen er 350 directe jobs en nog veel meer indirect mensenleed in de weegschaal", zegt de directie in een mededeling.

De directie zegt nogmaals bijzonder geschokt te zijn door de inhoud van de gemonteerde Animal Rights reportage en heeft onmiddellijk acties genomen om ervoor te zorgen dat de procedures gevolgd worden. "De directie ontkent de beelden niet, herhaalt dat het niet had mogen gebeuren en dat dit losstaande en geïsoleerde feiten zijn. Zij verontschuldigt zich en vraagt een eerlijke kans om haar activiteiten verder te zetten volgens de in de sector geldende voorschriften".

Extra maatregelen

Het slachthuis heeft sinds gisteren ook een aantal concrete acties ondernomen. Zo zullen onder meer 6 extra camera’s geplaatst worden bovenop de 5 bestaande camera’s in de betrokken zones.  Twee medewerkers zijn geschorst tot het onderzoek meer duidelijkheid verschaft over hun vermoedelijke fraudedaad. Ook bij de onderaannemers werden 3 personen die de procedures inzake dierenwelzijn hebben overtreden, ontslagen.  De directie zal investeren in bijkomende opleiding om het proces inzake dierenwelzijn maximaal te waarborgen en vraagt dat de dienst Dierenwelzijn, naar analogie met het FAVV, een voltijds functionaris afvaardigt die belast is met de controle op het dierenwelzijn.

Auteurs: