Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Slachthuis reageert geschokt en neemt maatregelen

Slachthuis reageert geschokt en neemt maatregelen

Nieuws
12/09/2017

Het bedrijf neemt dan ook meteen maatregelen zodat dit in de toekomst niet meer kan. Het zal vooreerst een geplande doorlichting vroeger laten doorgaan. Ook zal het samenwerken met de Hogeschool Thomas More die alles zal inspecteren en advies zal geven wat er moet veranderen. 

Het slachthuis wil daarna een actieplan opstellen, en overleggen met de bevoegde minister Weyts, zodat het bedrijf weer de deuren kan openen.

Zaakvoerder Louis Verbist benadrukt wel dat hij de betrokken werknemer niet kent, en dat dit een alleenstaand geval moet zijn. "Alle dieren worden wel degelijk eerst verdoofd, maar sommige dieren hebben wat meer verdoving nodig." Hij zal de werknemer die de runderen mishandelt, hierover aanspreken. 

Reactie koepelorganisatie Febev

"Om te garanderen dat de wetgeving en correcte procedures in alle slachthuizen gerespecteerd worden, werkt Febev constructief samen met de bevoegde overheidsdienst, in het bijzonder voor de implementatie van het convenant dierenwelzijn", zegt Febev. De federatie zal in de komende dagen een onderzoek voeren naar de exacte aard en grootte van de inbreuken, "aangezien de video van 3 minuten gedistilleerd werd uit 60 uur beeldmateriaal".

"Als beroepsfederatie heeft Febev geen controlerende bevoegdheid, maar reiken we aan onze leden alle middelen aan om de correcte slachthuispraktijken te kunnen toepassen. Febev betreurt dan ook erg dat de positieve inspanningen van de andere slachthuizen binnen de sector nu door de inbreuken bij één partij in een slecht daglicht komen te staan", besluit de koepel.

 

Auteurs: