Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Slechts 28 West-Vlaamse gemeenten lieten basisaudit cyberveiligheid uitvoeren

Slechts 28 West-Vlaamse gemeenten lieten basisaudit cyberveiligheid uitvoeren

Nieuws
14/12/2022

Maar daar is alvast in West-Vlaanderen maar weinig belangstelling voor. Maar 28 van de 64 hebben zo'n audit laten uitvoeren. “We moeten lokale besturen stimuleren en ondersteunen om de cyberveiligheid naar een niveau hoger te brengen”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit Wingene, die hierover vragen stelde aan minister Bart Somers.

Na de gevallen van hacking in 2020 in Willebroek en Kuurne ontwikkelde minister Somers met de Vlaamse overheid drie initiatieven om lokale besturen te ondersteunen. De basisaudit is een van de hulpmiddelen die gemeenten vanuit Vlaanderen krijgen om zicht te krijgen op hun cyberveiligheid. Er is ook de mogelijkheid om een bijkomende audit uit te voeren die deels door de Vlaamse overheid betaald wordt en er is tenslotte de mogelijkheid om ethische hackers in te zetten.

Ethische hacking

Howest werkt mee aan het project waarbij studenten als ethische hackers werken op de infrastructuur van de gemeenten. Gelukkig hebben meer lokale besturen hiervan gebruik gemaakt. Het gaat om 37 West-Vlaamse gemeenten, wat meer dan de helft is. Voor deze evaluatievorm is er geen evolutie waarneembaar. “Dat West-Vlaamse gemeenten een leidersrol innemen is goed maar het kan altijd beter”, stelt Brecht Warnez.

“Het is duidelijk dat er vandaag gemeenten zijn die niet intekenen op het Vlaams aanbod. Dat is op zich niet erg. Er zijn onder hen besturen die hier op vandaag helemaal niet mee bezig zijn, dat is wel erg”, stelt Warnez. “Ondanks alle voorzorgen is hacking nooit helemaal te vermijden. Het is evident dat elk gemeentebestuur een noodplan heeft voor het moment dat hackers zijn binnengetreden, zo wordt de dienstverlening zo snel mogelijk geheractiveerd.”

Auteurs: