Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ventilus: burgerplatformen maken zich zorgen: "West-Vlaanderen speelbal in politieke pingpongmatch"

Ventilus: burgerplatformen maken zich zorgen: "West-Vlaanderen speelbal in politieke pingpongmatch"

Nieuws
08/07/2022

Demir kreeg over het Ventilusdossier vragen van Vlaams Belang-parlementslid Carmen Ryheul, die ervoor pleit de hoogspanningskabels ondergronds te leggen. In West-Vlaanderen verzetten buurtbewoners zich tegen een bovengronds traject.

De kabels ondergronds leggen, zou echter veel meer kosten en gaat ook in tegen het advies van experten. Demir kondigde gesprekken aan met haar coalitiepartners CD&V en Open VLD en benadrukte dat het een beslissing wordt van de voltallige Vlaamse regering.

Beslissing na de zomer?

Het is niet duidelijk wanneer een beslissing zal vallen. Demir gaf in het Vlaams Parlement dinsdag geen timing. Wel zei ze dat de beslissing niet gaat over het ondergronds of bovengronds leggen van de kabels. "De startnota Ventilus die door de vorige regering nog is goedgekeurd, is bovengronds. Wij moeten eigenlijk geen keuze maken. Dat is een misverstand", aldus Demir.

"Als we zeggen dat we dat niet zien zitten en het allemaal ondergronds moet, hoewel we dan niet alle doelstellingen kunnen realiseren, dan moeten we helemaal van nul herbeginnen." Concreet betekent zo'n beslissing dat een ruimer federaal plan moet worden herbekeken.

"Dan gaat alles terug naar de ontwerptafel. Het is dus niet zo dat er bij de keuze voor een ondergronds scenario bepaalde delen van het federaal ontwikklingsplan apart kunnen worden herzien. Dit moet in zijn geheel gebeuren."  Zo'n oefening zou veel tijd vragen en op federaal niveau is zo'n herwerking momenteel niet aan de orde, merkte Demir op in haar antwoord

"Wij zijn uw spelletjes zat"

"Een heel flauw excuus mevrouw Demir", reageren de burgerplatformen tegen Ventilus. "Het wordt tijd dat u eens kleur bekent en zelf een standpunt in neemt. Bezwijkt u onder de druk vanuit Elia en de federale regering of bent u werkelijk zo stoer als u zelf beweert en durft u resoluut kiezen voor een visie van duurzaamheid en toekomstgerichtheid boven de snelle oplossing die vooral ingegeven is door winst op korte termijn. Stop met het gepingpong, denk na over hoe u wil herinnerd worden in de geschiedenisboeken en bij uw kleinkinderen en beslis mevrouw Demir, wij zijn uw spelletjes zat."

Ook het actieteam uit Zedelgem reageert scherp: "De minister lijkt de hete aardappel terug door te schuiven naar het federale niveau, terwijl men daar alle verantwoordelijkheid op het Vlaamse niveau legt. Onbegrijpelijk hoe politieke spelletjes lijken te primeren boven de inhoud van zo'n belangrijk dossier."

Auteurs: 
Kjenta Vangampelaere