Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat verandert er op 1 mei

Wat verandert er op 1 mei

Nieuws
01/05/2019

Zelfstandigen hebben voortaan recht op tien dagen vaderschapsverlof

Zelfstandigen hebben vanaf 1 mei ook recht op een vaderschapsverlof van tien dagen. Zelfstandige ouders of meeouders kunnen binnen de vier maanden na de geboorte tien dagen geboorteverlof opnemen. Daar staat een vergoeding van 79 euro per dag tegenover, wat identiek is aan de moederschapsuitkering.

Net zoals het moederschapsverlof kan ook het vaderschapsverlof in halve dagen opgenomen worden, in de vier maanden na de geboorte van het kind. Indien hij dat volledige verlof niet wil opnemen, kan de zelfstandige kiezen voor maximaal acht dagen, aangevuld met vijftien gratis dienstencheques die hij kan aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Nieuwe vennootschapswetgeving: vennootschap oprichten zonder kapitaal wordt mogelijk

Met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat op 1 mei van kracht wordt, krijgt de Belgische vennootschapswetgeving een ingrijpende hervorming. Centraal in de nieuwe wetgeving is dat het aantal vennootschapsvormen herleid wordt van zeventien naar vier, en dat het mogelijk wordt een vennootschap op te richten zonder startkapitaal. In de plaats daarvan moet er een uitgebreider financieel plan komen waarin aangetoond wordt dat de vennootschap over een "toereikend aanvangsvermogen" beschikt. 

De vier ondernemingsstructuren zijn nu: de Besloten Vennootschap (BV), die in principe de meest gebruikte vorm zal worden en veel weg heeft van de bvba, de Maatschap, de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). 

Zowel de NV als de BV zullen voortaan door één persoon kunnen worden opgericht, in plaats van met minstens twee personen vroeger. Ook de kapitaalsvereiste van 6.200 euro wordt afgeschaft bij het oprichten van een BV. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd. Als het misloopt is er een verstrengde aansprakelijkheid.

Vanaf 1 mei 2019 moeten nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe regels. Op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van toepassing op het ogenblik van een opt-in na de inwerkingtreding van de nieuwe nieuw wet, of sowieso vanaf 1 januari 2020. De statuten moeten uiterlijk tegen 1 januari 2024 aangepast zijn.

Auteurs: 
Simon Bossuyt
Belga