Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

West-Vlaamse bedrijven trekken aan alarmbel van Ventilus, morgen burgemeesteroverleg

West-Vlaamse bedrijven trekken aan alarmbel van Ventilus, morgen burgemeesteroverleg

Nieuws
01/09/2022

Bedrijven die onder de Ventilus-hoogspanningskabels vallen, verenigingen zich in vzw INVOLTE om hun bezorgdheden kenbaar te maken. De helft van de betrokken bedrijven sloot zich actief aan, goed voor meer dan 1000 werknemers.

Ze willen de lokale burgemeesters en de Vlaamse overheid aantonen dat het goedkeuren van het Ventilus-project een "zeer negatieve impact op de lokale economie zal hebben".

"Niet ten koste van onze gezondheid"

De komst van de Ventilus-hoogspanningskabels kreeg al heel veel tegenstand van verschillende lokale politici en burgergroeperingen, maar nu keren ook de regionale bedrijven zich tegen het project. De ondernemers steunen de energietransitie volop, maar vinden dat dit niet moet ten koste van de Belgische belastingbetaler of van de gezondheid van hun werknemers.

Eerder was er al aangetoond dat een ondergrondse hoogspanningslijn ook perfect mogelijk is. (Lees verder onder de video.)

De vzw verwijst in eerste instantie naar de welzijnswet. "Deze stelt dat het tot een essentiële taak van de werkgever behoort om interne en externe risico’s te evalueren. Er is te weinig duidelijkheid over de techniek, het traject en de impact op de gezondheid. Als het over de gezondheid gaat, kunnen we niet toelaten dat men risico’s neemt. Ook het rapport van de intendant brengt daarover niet voldoende duidelijkheid. Er is geen wettelijk kader en Elia krijgt volledig vrij spel", zegt Ignace Vandewalle woordvoerder van INVOLTE.

Arbeidskrapte

Daarnaast zijn de bedrijven ook bezorgd over de bedrijfszekerheid. "Onze regio kent nu al een enorm probleem als het gaat over arbeidskrapte. Het is bijna onmogelijk geworden om nog vacatures ingevuld te krijgen. En wat gaan we dan doen? Het nog minder aantrekkelijk maken om hier te komen werken? Wie zal nog willen werken onder deze hoogspanningskabels?"

"Als deze beslissing er komt, zullen sowieso verschillende bedrijven moeten vertrekken. Het zou onbegrijpelijk zijn mochten lokale burgemeesters en parlementairen dit steunen ”.

Oplossing: "Laat de Britten betalen"

De groep bedrijven stelt ook een oplossing voor. Zo zijn ze van mening dat het project sowieso ondergronds moet, maar dat de Belgische belastingbetaler of de energieverbruiker via zijn elektriciteitsfactuur daar niet de dupe van moet worden. Ze verwijzen naar de Europese Green Deal, volgens hen de echte oorzaak waarom Elia een reorganisatie van het hoogspanningsnetwerk wil. (Lees verder onder de foto.)

“De immense verzwaringen en uitbreidingen in West-Vlaanderen moeten er slechts in beperkte mate komen voor het aan land brengen van de eigen geproduceerde hernieuwbare energie. Ze moet er vooral komen omdat er in 2028 drie kabels richting het Verenigd Koninkrijk zullen lopen, elk met het vermogen van een kerncentrale. Straks leveren de drie kerncentrales richting Engeland 200 miljoen euro per jaar op voor Elia”, zegt Ignace Vandewalle.

“Wij moeten geen economische, medische of financiële prijs betalen omdat offshore windmolenbedrijven op de Noordzee maximale winsten op zak kunnen steken. Voor onze gezondheid en onze lokale economie moeten alle kabels daarom ondergronds en op gelijkstroom. De extra kosten daarvoor moeten gedragen worden door de sector van de hernieuwbare energie, Elia en de Engelsen. Niet op onze factuur.”

Overleg met burgemeesters

De oproep van de ondernemingen komt niet toevallig. Vrijdag komen de burgemeesters en de top van de Vlaamse regering in Brugge samen tijdens een overleg om het Ventilusproject te bespreken. Een beslissing of de hoogspanningsleiding nu bovengronds of ondergronds zal komen, wordt niet verwacht.

De regering-Jambon slaagde er in juli nog niet in een akkoord te vinden over Ventilus. Die nieuwe hoogspanningslijn moet de offshore-windenergie aan land krijgen, maar stuit al jaren op protest in een reeks gemeenten. De regering kondigde in juli extra overleg aan met de betrokken burgemeesters.

Lees hier alles over het Ventilusdossier.

Auteurs: 
Kjenta Vangampelaere