Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bijzonder Bijstandsteam geeft PZ VLAS meer slagkracht bij risicovolle interventies

Bijzonder Bijstandsteam geeft PZ VLAS meer slagkracht bij risicovolle interventies

Nieuws
14/06/2022

"We liggen tegen de grens met Frankrijk en moeten ons wapenen tegen criminelen die de grens oversteken", zegt Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk. "Die mix maakt dat onze politiezone soms geconfronteerd wordt met opdrachten die niet meer als regulier politiewerk kunnen gezien worden, maar wel als ‘bijzondere bijstand’."

"Ze kennen het gebied"

Vooraf was de politiezone afhankelijk van een team van de federale politie om dat soort tussenkomsten te doen. Nu beschikt Kortrijk over een eigen team van twaalf inspecteurs. "Ze kennen niet alleen het werkgebied beter, maar weten ook hoe de lokale politiezone werkt", zegt de burgemeester.

Toch is het geen nieuw fenomeen. Nog voor de eenmaking van de politiediensten in 2001 beschikte de gemeentepolitie Kortrijk al over een dergelijk bijstandsteam ‘IKOR’. Bij de start van de politiezone VLAS werd het bijstandsteam ‘TARES’ opgericht.

Na ‘TARES’ kwamen eerst het ‘RESPONS team’ daarna ‘GINT’-team’ (Gespecialiseerde Interventie). Maar de afgelopen jaren rees bij VLAS de behoefte en de intentie om het ‘GINT-team’ om te vormen en op te waarderen tot een volwaardig bijzonder bijstandsteam TARES. En dat volgens het wettelijk kader van omzendbrief GPI 81.

Risicowerk

In situaties met een bijzondere risicograad kunnen de leidinggevenden van de lokale politie beslissen om de interventie te laten uitvoeren door reguliere interventie, door de inzet van een lokaal bijzonder bijstandsteam of om de hulp in te roepen van de federale politie.

"Ook voor kleinere gemeenten is het belangrijk om zo'n Bijzonder Bijstandsteam te hebben. Denk aan incidenten als afrekeningen in het drugsmilieu, vertakkingen van criminele netwerken, intra familiaal geweld...", zegt Francis Benoit, burgemeester van Kuurne.

Auteurs: 
Kjenta Vangampelaere