Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Coronasteun voor Oostendenaars die het moeilijk hebben

Coronasteun voor Oostendenaars die het moeilijk hebben

Nieuws
14/09/2020

Steeds meer Oostendenaars komen door corona in een financiële problemen. Ook mensen die voordien wél voldoende inkomen hadden, komen in de problemen. Iedereen die gevolgen ervaart van de coronacrisis, heeft nu recht op steun: Oostendenaars met een sterk gedaald inkomen, mensen in tijdelijke moeilijkheden, met plotse schulden of een plotse hoge factuur terwijl de reserves op zijn.

Schepen Natacha Waldmann, bevoegd voor Welzijn, Zorg en Onderwijs: “Denk aan mensen die buiten de crisis om bijvoorbeeld afhankelijk zijn van flexijobs, zelfstandigen of een beroep uitoefenen in een sector met weinig werkzekerheid zoals de culturele sector. Deze mensen nu naar het OCMW toe leiden, is cruciaal.” Om dit te bereiken zijn al twee infosessies gebeurd met doorverwijzers zoals ziekenfondsen, sociale partners, maar ook actoren van het Netwerk Huis van Het Kind.

Sociaal Onderzoek

“Daarmee verruimen we tijdelijk de doelgroep van het OCMW. Want niet enkel mensen die een leefloon of andere steun ontvangen komen in aanmerking. Iedereen die, na een sociaal onderzoek door het OCMW, aan de voorwaarde voldoet kan hulp krijgen.”, vervolgt Schepen Waldmann.

Brede steun

De hulp kan bestaan uit een financiële tussenkomst waar nodig, maar kan ook materieel zijn. Tussenkomsten in energie, huisvesting of andere basisbehoeften zijn mogelijk. En tenslotte kan het ook gaan over psychologische ondersteuning en begeleiding op het vlak van gezondheid. “Hiervoor hebben we nu ruim 1 miljoen euro ter beschikking. Het grootste deel van dit bedrag dient voor het jaareinde besteed te zijn. We hebben onze interne werking hiervoor gereorganiseerd maar het wordt nog steeds een uitdaging om dit te realiseren op zo’n korte tijd. De drempel om hulp te vragen is vaak hoog maar we roepen elke Oostendenaar in moeilijkheden wel op om zich te melden. Zo krijgen we ook zicht op de impact van corona in onze Stad, dat kan ons enkel helpen in de strijd tegen armoede.”

Meer info vind je hier:

Auteurs: