Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Crevits en Dalle leggen eed af

Crevits en Dalle leggen eed af

Nieuws
02/10/2019

Regeringsleider Jan Jambon mocht de spits afbijten en de eed afleggen in handen van parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele. Jambon wordt naast minister-president ook minister van Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, ICT en Facilitair management. Naast minister-president Jan Jambon krijgt de N-VA in de nieuwe Vlaamse regering drie posten. Ben Weyts wordt viceminister-president en minister van Onderwijs. Hij krijgt daarnaast de bevoegdheden Dierenwelzijn, Sport en Vlaamse Rand. De Limburgse Zuhal Demir krijgt de portefeuilles Omgeving, Energie, Toerisme, Justitie en Handhaving. Gewezen fractieleider Matthias Diependaele wordt bevoegd voor Financiën, Begroting en Wonen. Ook CD&V krijgt drie ministerposten. Hilde Crevits (zie video) wordt viceminister-president en minister van Economie, Werk, Innovatie en Landbouw. 

CD&V-voorzitter Wouter Beke wordt minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Benjamin Dalle (zie video) wordt de 'Brusselaar' in de Vlaamse regering. Naast de bevoegdheid Brussel, wordt hij ook minister van Media en Jeugd. De roots van Dalle liggen wel in West-Vlaanderen, in Damme.

De Vlaamse liberalen hebben twee posten in de regering-Jambon. De eerste gaat naar Bart Somers. Hij wordt niet alleen viceminister-president, maar krijgt ook de bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Integratie en Inburgering, Gelijke Kansen, Stedenbeleid, Bestuurszaken, Personeel en Organisatie. De tweede liberale post in de regering gaat naar de Limburgse Lydia Peeters. Zij krijgt de bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken. Minister-president Jambon legt nu bij koning Filip de eed af. Nadien volgt zijn regeerverklaring in het parlement.

Auteurs: 
Belga