Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eén groot vaccinatiecentrum op site Schiervelde

Eén groot vaccinatiecentrum op site Schiervelde

Nieuws
15/01/2021

De zes gemeenten en steden kiezen bewust voor de EXPO omdat het groot is, vlot bereikbaar met wagen en openbaar vervoer en er zijn ook veel parkeerplaatsen. Wanneer de aanvoer van voldoende vaccins verzekerd is, kan deze locatie met 2 tot 6 vaccinatielijnen tot 1680 burgers per dag vaccineren. Het centrum zal 8 tot 14 uren per dag open zijn en dit 7 op 7. Indien nodig, is er een opschaling naar bijkomende lijnen mogelijk.

Vanaf 1 februari paraat

De inrichting, coördinatie en bemanning van het centrum wordt vorm gegeven samen met de evenementensector. Het vaccinatiecentrum zal klaar zijn op 1 februari. Na een testperiode van 2 weken is het dan operationeel op 15 februari, wanneer er wordt gestart met de vaccinatiefase 1b. Dat is de fase waarin de 65-plussers, de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen en wie een essentieel beroep heeft, aan de beurt zijn. Tenslotte werken de 7 gemeenten ook een “vaccin-mobiliteitsplan” uit zodat wie minder mobiel is, zich ook makkelijk naar de expo kan verplaatsen

In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest van de bevolking aan de beurt. In totaal zullen er dus zo’n 100.000 burgers in het vaccinatiecentrum op site Schiervelde gevaccineerd kunnen worden.

7 dagen op 7

Naast infrastructuur en vaccins vormen medewerkers een grote uitdaging om het vaccinatiecentrum 12 uur per dag én 7 dagen op 7 te laten functioneren. Naast geschoold medisch personeel – waaronder verpleegkundigen en artsen – is er nood aan heel wat medewerkers voor uiteenlopende ondersteunende functies. Wie zich wil aanbieden, is welkom op 1788 of via www.helpdehelpers.be

Hoe verloopt de vaccinatie?

Je ontvangt een uitnodiging van de Vlaamse overheid om je vrijwillig te vaccineren, met vermelding van het vaccinatiecentrum waar je je dient aan te bieden.

In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere vaccinatielijnen. In elke vaccinatielijn wordt één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. Dit betekent dat op hetzelfde moment verschillende personen ingeënt kunnen worden, op voldoende afstand van elkaar.

Hoe werkt het concreet?

Stap 1:  Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de registratie.

Stap 2:  Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en overlopen jullie je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Je krijgt er ook een afspraak voor de tweede inenting. 

Stap 3: Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige je vaccineert. Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte onder toezicht van een arts.