Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gemeenteraadszitting weer digitaal na klacht Vlaams Belang

Gemeenteraadszitting weer digitaal na klacht Vlaams Belang

Nieuws
09/08/2021

Alle raadsleden kregen een mail met de eis om een vaccinatiebewijs voor 18 augustus op te sturen naar de dienst bestuurszaken van de stad. In de mail staat ook gesteld dat niet-gevaccineerden niet mogen deelnemen aan fysieke vergaderingen. Volgens Vlaams belang is dit een ernstige schending van het medisch geheim en ontoelaatbaar.

Gemeenteraadslid Patrick Deschuytter van Vlaams Belang Oostende: "Dit is een regelrechte schending van het medische geheim en kan niet. Dit is bij wet verboden. Een databank aanleggen met medische gegevens kan niet. Het is ook discriminerend. Mensen die geen vaccinatiebewijs voorlegen zouden de raad ontzegd worden, zoals in de mail staat." Vlaams belang steunt zich ook op de Raad van Europa. Die stelt dat je niemand kan verplichten om zich te laten vaccineren, en je mag ook niemand discrimineren die niét gevaccineerd is.

Gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt die met vakantie is, beroept zich dan weer op het advies van de veiligheidscel van de stad. Die zegt dat fysiek vergaderen best gebeurt met uitsluitend mensen die volledig gevaccineerd zijn.  Waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open Vld): "De voorzitter heeft in alle openheid gevraagd willen jullie dat aanleveren. Als dat door iedereen kan aangeleverd worden dan kunnen we fysiek vergaderen. Is dat zo niet dan is de beslissing dat we digitaal vergaderen zoals dat al een jaar zo is." Waarnemend burgemeester Kurt Claeys tilt zelf niet zo zwaar aan wat het Vlaams Belang de schending van het medische geheim noemt.

Vlaams Belang maakt zich ook zorgen omdat ook het stad personeel een gelijkaardige vraag kreeg.

Auteurs: