Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Meeste kleuterscholen gaan dan toch dicht

Meeste kleuterscholen gaan dan toch dicht

Nieuws
26/03/2021

"We worden geconfronteerd met een lawine van vragen, twijfels en frustraties. Scholen maken eigen keuzes, maar verwachten wel duidelijk advies", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Na overleg met onze schooldirecteurs adviseren we onze basisscholen om ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen, maar tegelijk zo goed mogelijk opvang te organiseren uit solidariteit met de rest van de samenleving. Die beslissing nemen we met de grootste zorg voor onze leerlingen, onze personeelsleden en ook de ouders die met moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd."

Gemeenschapsonderwijs

Het gemeenschapsonderwijs heeft intussen beslist dat al zijn kleuterscholen sowieso dicht gaan. Er wordt wel, eventueel in samenwerking met partners zoals de lokale besturen, noodopvang georganiseerd. De beslissing is genomen "omwille van de vele vragen naar duidelijkheid en vooral vanuit de grote bezorgdheid om zijn personeel". Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie, klinkt het. "Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden."

Stedelijk en gemeentelijk onderwijs

De koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs pleit er net wel voor om de kleuterklassen zoveel mogelijk open te houden voor kwetsbare kleuters en om jonge ouders te ontlasten. Tenminste, als de lokale situatie per stad of gemeente dat toelaat. 

Lees ook:

 

Auteurs: 
Belga
Redactie