Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Protest tegen afschaffing uniform in Brugse school

Protest tegen afschaffing uniform in Brugse school

Nieuws
16/01/2023

"Het uniform was een teken van samenhorigheid, het was moeilijk om mensen uit te sluiten op basis van uiterlijk. Het uniform afschaffen het komende schooljaar zou volgens mij en vele anderen een grove fout zijn. SASK is uniform. Je kan toch niet al je tradities wegsmijten om aan meer leerlingen te geraken?," schrijft een verontwaardigde oud-leerling op de online-petitiepagina. 

Maar SASK wil zich meer profileren als een open school met kwalitatief onderwijs waar elke leerling welkom is. "Het was geen eenvoudige beslissing. Veel ouders en leerlingen zijn nog altijd heel erg gehecht aan het licht- en donkerblauwe schooluniform, dat weliswaar al versoepeld was. We beseffen dat een flink deel van onze leerlingen en ouders nog altijd voorstander is van het schooluniform en dat verandering niet altijd gemakkelijk is. We zien dat ook in de reacties van ouders en leerlingen. Na de aankondiging het voorbije weekend ontvingen we naast een aantal positieve reacties via verschillende kanalen ook ontgoochelde reacties. We hebben hier zeker begrip voor”, vertellen directeur Joost Laeremans, directeur Humaniora en Klaartje Cafmeyer, adjunct-directeur Humaniora.

“Daartegenover staat dat we ook naar de toekomst moeten kijken. We stellen vast dat het maatschappelijk draagvlak voor het dragen van een uniform op school steeds kleiner wordt. Als we een school willen zijn voor alle leerlingen, moeten we dit in vraag durven stellen. Een deel van de kritiek ging over het gebrek aan inspraak. Daar ben ik formeel in: we namen deze beslissing na een overleg met alle participatieorganen (waaronder leerlingenraad, ouderraad in de humaniora; oudercomité in de lagere school, en de schoolraad voor de 3 afdelingen).”

Per afdeling komen er nieuwe kledingvoorschriften in overleg met het oudercomité en de leerlingen.

Auteurs: 
Jens Lemant