Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Trajectcontrole N9 in De Haan is actief

Trajectcontrole N9 in De Haan is actief

Nieuws
14/10/2021

De trajectcontrole langs de N9 is al een tijdje geïnstalleerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

"Deze locatie werd bepaald op basis van ongevallencijfers tijdens de jongste jaren", zegt de woordvoerder van de politiezone. "Het systeem is voortaan ook effectief in werking en we willen dat iedereen dit weet."

Lange afstand

In tegenstelling tot klassieke snelheidscontroles is trajectcontrole een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over langere afstand gemeten wordt.

"Het traject waarop de snelheid gemeten zal worden langs de Brugse Baan tussen de kruispunten met de Duiveketestraat en Dorpsstraat, bedraagt ruim 2 kilometer. De maximaal toegelaten snelheid algemeen bedraagt er 70 km/u en voor vrachtwagens van meer dan 7,5t MTM is dat 60km/u. Het systeem is 24u op 24 actief."

Verwerking van gegevens

"De verwerking van de snelheidsovertredingen zal gebeuren door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC) van Oost-Vlaanderen", zegt de politie.

"Ook de nazorg, zoals nazicht van foto’s in geval van betwistingen, zal door deze dienst uitgevoerd worden. Voor de betrokken bestuurder verandert er niet veel. Men krijgt de overtreding per post toegestuurd en wie de snelheidsovertreding wil betwisten, kan dit nog steeds via de voorziene procedure op de website www.verkeersboetes.be."

Auteurs: